ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met de Liefdesbrigade wordt afgesloten. Voor aanmelding van een losse sessie, behandeltraject of workshop (vrouwencirkel, cacao ceremonie, Transformatiedag Reiki cursus) is het van belang deze goed door te nemen; met je inschrijving ga je akkoord met onderstaande algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies, behandelingen en workshops bij de Liefdesbrigade en gelden zonder uitzondering voor iedere cliënt/deelnemer.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van sessies, behandelingen of workshop komt tot stand door een aanmelding van de cliënt/deelnemer en het verstrekken van een aanmeldingsbevestiging door de Liefdesbrigade.

2: Aanmelding
2.1 Aanmeldingen voor alle behandelingen en workshops dienen te worden gemaakt via de website. 
2.2 Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail met bijbehorende factuur: na betaling is je inschrijving definitief. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.

3: Betaling
3.1 Een overzicht van alle huidige tarieven staat op de website.
3.2 Betaling dient vooraf voldaan voldaan te worden, betalingstermijn is 14 dagen.
3.3 Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra daarvoor gemaakte kosten zullen altijd aan de cliënt/deelnemer worden doorberekend. 

 

4. Afmelding sessie
4.1 Afmelding dient via e-mail te gebeuren.
4.2 Bij verhindering dient de cliënt zich tijdig af te melden; uiterlijk 24 uur van tevoren kan deze kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Daarna worden de kosten van de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening gebracht. 

5: Afmelding workshop
5.1 Afmelding door de deelnemer dient via e-mail te gebeuren. 
5.2 Afmelding door de deelnemer aan de workshop kan kosteloos tot 2 dagen voor aanvang van de workshop.
5.3 Bij afmeldingen door de deelnemer tot 1 dag voor aanvang van de workshop wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
5.4 Bij afmelding door de deelnemer op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de workshop, is het volledige tarief verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
5.5 Deelnamebevestiging is overdraagbaar aan anderen, mits dit van tevoren is aangegeven.

6: Verplaatsing/annulering door de Liefdesbrigade
6.1 In het geval van onvoorziene afwezigheid vanuit de Liefdesbrigade wordt de behandeling verplaatst of krijgt de cliënt/deelnemer het desbetreffende bedrag retour.
6.2 Indien een workshop wordt geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen ontvangt de deelnemer minimaal 48 uur van tevoren hierover een melding.
6.3 Wanneer er geen samenwerking met de cliënt/deelnemer mogelijk is zal dit rechtstreeks worden gecommuniceerd en wordt de samenwerking geannuleerd.

7. Wijzigingen
7.1 De Liefdesbrigade behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cliënten/deelnemers worden hierover tijdig geïnformatie en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website. 
7.2 De Liefdesbrigade behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen, cliënten/deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

8: Aansprakelijkheid/klachten
8.1 De Liefdesbrigade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die cliënt/deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een sessie, behandeling of workshop. De cliënt/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2 Klachten over de kwaliteit van het handelen/behandeling van de Liefdesbrigade worden afgehandeld via Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).