ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met de Liefdesbrigade wordt afgesloten. Voor aanmelding van een behandeltraject of workshop is het van belang deze goed door te nemen; met je inschrijving ga je akkoord met onderstaande algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies, behandelingen en workshops bij de Liefdesbrigade en gelden zonder uitzondering voor iedere cliënt/deelnemer.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van sessies, behandelingen of workshop komt tot stand door een aanmelding van de cliënt/deelnemer en het verstrekken van een aanmeldingsbevestiging door de Liefdesbrigade.

2: Aanmelding
2.1 Aanmeldingen voor alle behandelingen en workshops dienen te worden gemaakt via telefoon of e-mail.
2.2 Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.

3: Betaling
3.1 Een overzicht van alle huidige tarieven staat op de website.
3.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met de Liefdesbrigade.
3.3 Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra daarvoor gemaakte kosten zullen altijd aan de cliënt/deelnemer worden doorberekend. 

 

4. Afmelding behandeling
4.1 Afmelding dient via telefoon of e-mail te gebeuren.
4.2 Behandelingen kunnen minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

5: Afmelding workshop
5.1 Afmelding dient via telefoon of e-mail te gebeuren. 
5.2 Afmelding voor deelname aan de workshop kan kosteloos minimaal 24 uur van tevoren. Bij afmeldingen binnen 24 uur wordt er 50% van het tarief in rekening gebracht.
5.3 Deelnamebevestiging is overdraagbaar aan anderen, mits dit van tevoren is aangegeven.

6: Verplaatsing/annulering door de Liefdesbrigade
6.1 In het geval van onvoorziene afwezigheid vanuit de Liefdesbrigade wordt de behandeling verplaatst of krijgt de cliënt/deelnemer het desbetreffende bedrag retour.
6.2 Indien een workshop wordt geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen ontvangt de deelnemer minimaal 48 uur van tevoren hierover een melding.
6.3 Wanneer er geen samenwerking met de cliënt/deelnemer mogelijk is zal dit rechtstreeks worden gecommuniceerd en wordt de samenwerking geannuleerd.

7. Wijzigingen
7.1 De Liefdesbrigade behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cliënten/deelnemers worden hierover tijdig geïnformatie en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website. 
7.2 De Liefdesbrigade behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen, cliënten/deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

8: Aansprakelijkheid/Klachten
8.1 De Liefdesbrigade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die cliënt/deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een sessie, behandeling of workshop. De cliënt/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2 Klachten over de kwaliteit van het handelen/behandeling van de Liefdesbrigade worden afgehandeld via Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).