PRIVACYVERKLARING

De Liefdesbrigade, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73772984, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).  In dit document wordt de Liefdesbrigade soms ‘wij’ genoemd.

De Liefdesbrigade neemt haar verantwoordelijkheid voor het waarborgen van jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Als er iets in dit beleid staat wat je niet begrijpt of meer helderheid over wilt, neem dan gerust contact op via de gegevens hieronder.

1. Verwerking 
Op de website worden contactgegevens (naam en e-mailadres) gevraagd om het contact aan te gaan en met jou te communiceren. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Indien jij op andere wijze persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. 

2. Beveiliging 
Voor het versturen van je persoonlijke gegevens maken we gebruik van beveiligde verbindingen (met SSL-certificaat) en voor de opslag ervan maken we gebruik van een beveiligde database, waar ze ook blijven. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. 

3. Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer dan 1 jaar na aanschaf van een behandeling of workshop bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd.

Wegens wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens ten minste 7 jaar bewaard. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. 

4. Rechten
Jouw privacy wordt gerespecteerd en wij werken eraan mee dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, kunt je hierover contact opnemen via de gegevens hieronder. 

5. Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. 

6. Bedrijfsgegevens

de Liefdesbrigade
Wormerveerstraat 203
2547 XP Den Haag

E-mail: info@deliefdesbrigade.nl

KVK-nummer: 73772984 
BTW-nummer: NL001557834B44